Algemene Voorwaarden – DAADKRACHT Outdoor Trainingen

DAADKRACHT Lifestyle Coaching behoudt het recht een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.

De betalingen dienen via automatische incasso te worden voldaan op basis van voorafbetaling.

De trainingen zijn op basis van abonnementen. Het abonnement is per 4 weken. Deze zijn maandelijks opzegbaar. Men heeft een maand opzegtermijn. Opzeggen kan per mail: info@daadkrachtoverveen.nl

DAADKRACHT Lifestyle Coaching hanteert een geldigheid van 6 maanden op de 10-rittenkaart.

Aanmeldingen voor de trainingen dienen gedaan te worden via het daarvoor bestemde aanmeldsysteem via de DAADKRACHT applicatie. De aanmelding via dit systeem is verplicht.

Er zijn geen terugbetalingen mogelijk op de aangeboden lesproducten van DAADKRACHT Lifestyle Coaching.

Deelname aan de outdoor training geschiedt geheel op eigen risico. DAADKRACHT Lifestyle Coaching is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is DAADKRACHT Lifestyle Coaching niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door DAADKRACHT Lifestyle Coaching georganiseerde activiteiten.

Een outdoor training is intensief. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien u gezondheidsklachten of overgewicht hebt, of indien u een andere reden hebt om te twijfelen aan een trainingsdeelname, raden wij u sterk aan om eerst advies in te winnen bij een arts.

DAADKRACHT Lifestyle Coaching behoudt het recht om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.

U verklaart geheel op eigen risico en eigen verantwoording deel te nemen aan de trainingen van DAADKRACHT Lifestyle Coaching.

U stemt ermee in dat uw gegevens door DAADKRACHT Lifestyle Coaching bewaard zullen worden. DAADKRACHT Lifestyle Coaching verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.

Bij registratie gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarden.