Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Daadkracht Personal Training & Lifestyle Coaching, Bloemendaalseweg 275, 2051 GE, Overveen, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71134778.